• Firmaların sahip olduğu imkânlar çerçevesinde ya da pazaryeri platformları aracılığıyla B2B iş modelinde gerçekleştirilen e-ihracat işlemleri de bulunmaktadır.

• E-ihracatın, mal ihracatı olmaktan öte hizmet ihracatına büyük etkisi olduğu; dijital oyun, mobil uygulamalar, dizi, film gibi hizmetlerin bu kapsamda işlem gördüğü gözlemlenmektedir.

• E-ihracat özellikle KOBİ'ler için önemli potansiyel oluşturmaktadır ve gerekli destekler ile bu şirketler farklı pazarlara Türk ürünlerinin açılmasına destek olabilecektir.

E-ihracatın büyümesi ve önündeki mevcut bazı engellerin aşılması için sektörde de öne çıkan bazı destekleyici çözüm önerileri ise aşağıdaki başlıklarda özetlenmektedir:

1. Türkiye'de KOBİ'lerin e-ihracat stratejilerinin oluşturulması ve mevcut yetkinliklerinin değerlendirilerek gelişim alanlarının belirlenmesine yönelik programlar tasarlanmalıdır.

2. Yurt dışında bilinen Türk marka sayısının az olması en önemli eksikliklerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle marka stratejisi, bilinirliği konusunda programlar oluşturulmalıdır.

3. Türkiye’nin hali hazırda ihraç etmekte olduğu ürün grupları detaylı bir şekilde incelenerek güçlü olunan kategoriler, sektörler ve pazarlar analiz edilmelidir. Hazırlanacak çalışma ile e-ihracat potansiyeline ilişkin çalışmalar yapılarak yeni talep noktalarının oluşturulmasına ve var olan talep noktalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

4. KOBİ'lerin dünya standartlarında ürünler imal edip küresel ölçekte rekabet edebilmeleri için, hedef pazarların dinamiklerine ve e-ihracat operasyonlarına olan farkındalıklarının arttırılması amaçlanmalıdır. Bu konuda STK, kamu ve özel sektör temsilcileri ile ortak çalışma stratejileri geliştirilebilir.

5. Satış öncesi ve satış sonrası müşteri hizmetleri alanında farklı dillerde çözüm üreten, deneyimli kadrolar yetiştirilmeli ya da KOBİ'lerin dış kaynak kullanımına yönelik yatırımları desteklenmelidir.

6. İhracat çalışmalarına verilen desteğin, ETGB kapsamında yapılan işlemlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi sağlanmalıdır.

7. Bağımsız kurumlar tarafından e-ihracat verilerinin takip edilerek işletmelere ve devlet desteklerine katkı sağlayacak bilgilerin sentezlenmesi sağlanmalıdır.

8. Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki e-ticaret potansiyelini ortaya çıkarmak için, orta ve uzun vadede fırsat alanları belirlenmeli, bu fırsatlara yönelik somut eylem planlarının oluşturulması için çalışmalar yapılmalıdır.

9. Belirli bir desi ve kilogram aralığında olan küçük gönderiler için yurt içinde farklı noktalarda depolama hizmeti sağlayan özel alanların kurulması gereklidir. Ayrıca yurt dışında belirli noktalarda uluslararası lojistik merkezlerinin kurulması faydalı olacaktır.

10. Türkiye'nin bölgesel bir e-ticaret merkezine dönüştürülmesi amacıyla, küresel ve bölgesel e-ticaret platformları üzerinden yapılan, sınır ötesi satışlara ilişkin lojistik operasyonların Türkiye üzerinden yürütülmesini destekleyecek politikalar geliştirilmelidir.

11. Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konum da göz önüne alındığında, yakın komşular başta olmak üzere, hava ulaşımı ile dört saatlik erişim mesafesinde bulunan tüm ülkelere yapılacak gönderilerdeki ulaşım maliyetleri makul seviyelere indirilip pazardaki diğer ülkelerle rekabet edebilmek için destekler oluşturulmalıdır.

12. Hizmete açılan Yeni İstanbul Havalimanı ile Türkiye'nin lojistik kapasitesinde ciddi genişleme, taşımacılık işlemlerinde hız avantajı ve maliyetlerde düşüş sağlanması beklentisi çerçevesinde, bu havalimanına e-ihracat konusunda bölgesel lojistik merkezi olarak depolama, gümrükleme, paketleme ve diğer konularda yatırımlar yapılmalıdır.

13. Yurt içinde çözüm üreten yerli ve özel taşıma şirketlerinin farklı ülkelerdeki paydaşlar ile kuracakları iş birlikteliklerine daha çok yatırım yapılmalı, bu konuda kamu ve özel sektör ortak çalışma yöntemleri geliştirmelidir.

14. Satış sonrası iade ve siparişlerin iptal edilmesi durumlarında yurda geri gelen ürünlerin gümrükleme işlemlerinde ve KDV tutarlarının işlenmesinde iyileştirmelere devam edilmelidir.

15. Yurt dışındaki ödeme sağlayıcıları ya da yurt dışında faaliyet gösteren bankalar üzerinden, Türkiye'ye gerçekleştirilen ödemelerin transfer edilmesi sırasında oluşan komisyon oranlarının makul seviyelere indirilmesi için çözümler geliştirilmelidir.

16. KOBİ'lerin açılım yaptıkları pazarlardaki baskın ödeme sistemi oyuncuları ile ayrı entegrasyonlar yapması yerine, Türkiye’deki ödeme hizmet sağlayıcıları ve bankalar aracılığıyla tek bir noktadan entegre yöntemlerin geliştirilmesi için yatırımlar arttırılmalıdır.

17. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nda paylaşılan eylem maddelerinin düzenli olarak takip edilmesi, ilerlemenin ölçümlenmesi gerekmektedir.

18. PTT tarafından devlet desteği ile geliştirilecek iş birliktelikleri sayesinde, farklı ülkelerin ulusal dağıtım hizmetleri ile entegrasyonların kurulması ve küresel olarak çözüm üreten firmaların Türkiye operasyonları ile küresel operasyonları arasındaki iş birlikteliklerinin artırılması gerekmektedir.

Kaynak: tubisad

Sizde ürünlerinizi dünyaya satmak istiyorsanız MAT Tekno'da size yeter.